Slungning
Orust Biodlareförening

Orust Biodlareförening

Regler

* För att få använda föreningens slunga så måste man vara medlem eller stödmedlem i föreningen

 

*Bisamhällena måste vara besiktade

 

* Boka tid

Gunilla

0304-41153 / 0768-880592

Bengt

0304-41153 / 0706-106133

 

* Slungan skall rengöras mellan varje användare för att förhindra smitta.

 

* Pris 100:- som betalas på plats när ni slungar.

 

Hitta till:

Gunilla & Bengt Paulsen

Hjälmvik 375

472 97 VAREKIL

Slungning

Gunilla & Bengt har även i år erbjudit sig att ha föreningens slunga i sitt slungrum ute på Hjälmvik.

Att slunga i föreningsbigården så nära bisamhällena visade sig vara problematiskt med utrymmesbrist, dåligt avlopp och framför allt massor av bin...överallt.