Bitillsyn
Orust Biodlareförening

Orust Biodlareförening

Bitillsyn

 

Reglerna i sverige när det gäller bin och biodling handlar om att förhindra spridning av allvarliga bisjukdomar, att förhindra att sjukdomar och smitta förs in i landet, samt att skydda bina mot skador av bekämpningsmedel.

Läs mer på Länsstyrelsen om bitillsyn.

 

Skall du flytta/sälja bisamhällen eller utrustning över församlingsgränsen?

Då skall du kontakta din bitillsyningsman för en kontroll och få ett flyttintyg.

 

Ser du något misstänkt i dina kupor eller använda föreningens slunga skall du även då kontakta bitillsyningsmannen.

Besöket är gratis

 

Anmälan av innehav av bisamhällen

 

Vad säger lagen?

Du är skyldig att anmäla uppställningsplats för dina bisamhällen till länsstyrelsen.

Du kan göra det på länsstyrelsens webbformulär

 

Detta gynnar alla biodlare.

Sjukdomar kan bara bekämpas effektivt om bitillsyningsmännen vet var det finns bisamhällen!

Bitillsyningsmän på Orust

Stala, Långelanda,

Myckleby,Torp

 

Jirina Janzbach

0304-4914

0705-599542

 

Morlanda, Tegneby, Röra

 

Sven Ström

0304-39042

0706-475117